• Luật lao động
  • Luat lao dong
  • Bộ luật lao động
  • Luật lao động Việt Nam

Tin tức

LĐLD tỉnh tặng quà, động viên sản xuất đầu năm

Đoàn đã đến tặng quà, thăm hỏi, động viên lãnh đạo doanh nghiệp và công nhân tại Công ty cổ phần Sao Mai (Cụm CN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên), Công ty cổ phần Gạch ngói Cầu Họ và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh.

Tại các điểm đến, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh chúc mừng năm mới đến lãnh đạo, ban giám đốc các đơn vị và mong muốn trong năm mới các doanh nghiệp sẽ làm ăn phát đạt, mở rộng sản xuất kinh doanh, khẳng định thương hiệu, tăng doanh thu, lợi nhuận, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước. Đặc biệt, các chủ sử dụng lao động và tổ chức công đoàn sẽ quan tâm, chăm lo tốt hơn cho người lao động để họ đảm bảo việc làm, thu nhập và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chia sẻ với người lao động, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh mong muốn CNLĐ sẽ tích cực tham gia các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đồng hành cùng doanh nghiệp trong khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, giảm chi phí giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm và cùng nhau xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.Bài viết liên quan