• Luật lao động
  • Luat lao dong
  • Bộ luật lao động
  • Luật lao động Việt Nam

Tin tức

Giám sát thực hiện Luật BHXH

Theo thống kê, hiện cả nước có gần 600.000 doanh nghiệp (DN) đăng ký hoạt động. Tuy nhiên, mới có khoảng 200.000 DN tham gia BHXH.

 

Nhiều DN có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không tồn tại hoặc có quy mô quá nhỏ. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động (NLĐ), trong năm 2016, BHXH Việt Nam sẽ phối hợp cơ quan thuế, đề nghị các DN phải kê khai đóng BHXH cho NLĐ. Cụ thể, đối với lao động không thuộc diện đóng BHXH bắt buộc cũng phải có xác nhận giữa ngành BHXH và ngành thuế.

Ngoài đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các DN, trong năm 2016, BHXH Việt Nam sẽ tập trung đào tạo, tập huấn cán bộ BHXH để có thể thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành theo quy định của Luật BHXH (sửa đổi). Năm 2015, ngành BHXH phối hợp Thanh tra Chính phủ tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ thanh tra cho hơn 1.000 cán bộ ngành BHXH. Dự kiến năm 2016 đến 2018, sẽ tiếp tục đào tạo và cấp chứng chỉ thanh tra cho khoảng 3.000 cán bộ ngành BHXH làm công tác thu, kiểm tra. Đội ngũ cán bộ này sẽ bổ sung, phối hợp với lực lượng thanh tra ngành lao động - thương binh và xã hội để thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chính sách BHXH, BHYT tại các địa phương. Cán bộ thanh tra của ngành BHXH sẽ chỉ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và BHYT theo quy định của Luật BHXH (sửa đổi) và quy định khác của pháp luật có liên quan, tránh việc gây khó khăn, phiền hà cho các cá nhân, tổ chức và DN.Bài viết liên quan