• Luật lao động
  • Luat lao dong
  • Bộ luật lao động
  • Luật lao động Việt Nam

Hỏi đáp

Quy định về kỷ luật lao động

câu hỏi :

Tôi đang làm việc cho một công ty TNHH và có hợp đồng lao động từ 1-1-2011 đến 31-12-2011. Trong quá trình làm việc tôi có bị cấp trên nhắc nhở một lần và nói nếu bị thêm lần nửa sẽ phải thử việc lại 1 tháng. Bây giờ tôi lại bị nhắc nhở lần thứ 2 nên công ty bảo phải thử việc lại 1 tháng. Vậy công ty có làm đúng luật không? Hợp đồng lao động của tôi có giá trị như thế nào trong trường hợp này? Nếu thử việc lại thì trong thời gian thử việc tôi có thể áp dụng luật lao động như thế nào? Xin cảm ơn!

trả lời :

Công ty của bạn làm như vậy là trái pháp luật, tại điều 32 Bộ luật Lao động quy định về thời gian làm thử việc, thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với lao động chuyên môn kỹ thuật cao và không được quá 30 ngày đối với lao đông khác. Hợp đồng lao động của bạn không thay đổi mà vẫn là hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm kể từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2011. Nếu có tranh chấp xảy ra bạn có thể nhờ công đoàn công ty hỗ trợ, hoặc gửi đơn đến phòng lao động địa phương để được hỗ trợ.Bài viết liên quan