• Luật lao động
  • Luat lao dong
  • Bộ luật lao động
  • Luật lao động Việt Nam

Hỏi đáp

Quy định về ký hợp đồng lao động với người nước ngoài

Theo Nghị định số 34/2008/NĐ-CP về Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì: “Điều 3. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ các ...

Quy định về trách nhiệm bồi thường khi bị tai nạn lao động

1. Về chế độ khi bị tai nạn lao động. Theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động thì: “người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho ...

Chế độ tiền lương khi nghỉ dưỡng bệnh

Không biết bạn ký Hợp đồng lao động loại nào? Tại Điều 38 Bộ luật Lao động đã được sửa đổi bổ sung quy định: 1- Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những ...

Quy định về kỷ luật lao động

Công ty của bạn làm như vậy là trái pháp luật, tại điều 32 Bộ luật Lao động quy định về thời gian làm thử việc, thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với lao động chuyên ...

Tiền lương khi tạm hoãn hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động được tạm hoãn thực hiện trong những trường hợp: Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc các nghĩa vụ công dân khác do pháp luật quy định; người lao động bị tạm giữ, ...
Trang: 1 2